? Abi

Sellel leheküljel on võimalik otsida programme ja ülevaateid. Samuti saab otsida ka kommentaarides olevate tekstide järgi.

Otsides on võimalik ära piirata, millistest kategooriatest otsitakse (kast "otsi kategooriatest") ja võimalik ka piirata, ei programm ei kuuluks teatud kategooriasse (kast "ei kuulu kategooriasse"). Sel viisil saate otsida näiteks programmi, mis on mõeldud ainult CD-lt muusika kopeerimiseks, kuid ei oma lisavõimalust muusika kuulamiseks.

Lisaks saab rakendada otsingu tulemustele filtrit programmi omaduste, platvormi või litsentsi põhjal. Tulemusi saab sorteerida programmide nime, hinnangu, kommentaaride arvu, vaatamiste arvu ja viimase uuenduse aja järgi.

Abiinfo featuurile: super otsing
kulus 0.00158905982971
(C) 2004 - 2005 reaktor