Feature Inkscape Adobe Illustrator CS2
Standard navigatsioon (tühikuga)
Digilaua toetus
Digilaua effekt konfigureeritav
Layerid
Layerite effektid
Lasso select
Magic wand
Guides
Joonlauad
Ruudustik
Makrod
Skriptid
Attribute based selection
Selection sets
Layerite lukustamine
Objektide lukustamine
Konfigureeritav klaviatuur
Color profiles
Trükkimiseks ettevalmistamine
Templates